Mikä on Konsensus Ry?

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten omaehtoista kryptovaluuttaharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kryptovaluutta- ja lohkoketjuymmärrystä ja -taitoja sekä ammatillisia valmiuksia.

Yhdistys pyrkii tuottamaan hyvää, ajankohtaista ja mahdollisimman objektiivista sisältöä liittyen kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan. Julkaisemme mm. viikoittaisen talk shown, Maanantai-illan konsensus 19:00 alkaen. Tämän lisäksi teemme yksittäisiä videoita eri aiheista. Otamme ehdotuksia vastaan!

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tekee aloitteita eri viranomaisille
 • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja yritysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä vastaanottaa testamentteja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


Ajankohtaista

Tervetuloa Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n (Rek. 221.334) vuosikokoukseen 2020.

Kokousaika: 03.03.2020. Ovet aukeaa 17.30, kokous alkaa kello 18.00. Kokouksen jälkeen vapaata verkottumista ja saunomista 22.30 asti.

Kokouspaikka: Urbansauna Kallio, Aleksis Kiven Katu 22, 00500 Helsinki

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Läsnäolijoiden toteaminen
 6. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi
 10. Päätetään jäsenmaksun suuruus kuluvaksi toimintakaudeksi
 11. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi
 12. Yhdistyksen hallinto: valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varamies
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päätös

Kutsu lähetetty yhdistykseen hyväksytyille jäsenille sähköpostitse 17.02.2020.