Finnish Cryptocurrency Association Konsensus

The purpose of the association is to promote citizens' voluntary cryptocurrency activities and reform and improve citizens' knowledge, skills and professional qualifications about cryptocurrency and blockchain technology.

Association strives to produce good, timely and objective content about cryptocurrencies and blockchains. We are streaming a weekly talk show, Maanantai-illan konsensus, on our YouTube channel every Monday at 7 p.m. Additionally, we produce single videos about various subjects. We're happy to hear topic suggestions!

To fulfill the purpose of the association, the association:

 • organizes discussion and education events and parties
 • practices research, publicity and publication activities
 • institutes initiatives to government authoritatives
 • works together with other associations and companies in the space

The association can carry out donation campaigns and lotteries after acquiring a proper permit. Additionally, testaments can be pointed at the association. The association is politically independent.


News

The annual meeting of Finnish Cryptocurrency Association Konsensus is held on 29.03.2019 at 17.00 to 20.00.
Meeting place: Urbansauna Kallio, Aleksis Kiven Katu 22, 00500 Helsinki.
Association members are free to enjoy a casual evening at the premises of Urban Sauna until 22.30.
Matters on the agenda of the meeting, in Finnish:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Läsnäolijoiden toteaminen
 6. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi
 10. Päätetään jäsenmaksun suuruus kuluvaksi toimintakaudeksi
 11. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi
 12. Yhdistyksen hallinto: valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varamies
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päätös
An invitation to the meeting has been sent on 14.03.2019 to accepted members of the association.