Blogi
Henri Väkeväinen
21.1.2019
Muista tämä! Verohallinnon 2018 ohje virtuaalivaluuttojen verotukseen ei koske verovuotta 2018 tai sitä aikaisempia verovuosia
Tämä tarkoittaa sitä, että vielä vuoden 2018 verotuksessa voidaan mahdollisesti toimia aikaisemman käytännön tai ohjeistuksen mukaan. Miksi näin?

Kryptovaluuttojen verotukseen on liittynyt paljon tuskaa ja ahdistusta. Päätinkin kirjoittaa nyt aiheesta oman käytännönläheisen, mutta samalla myös lainopillisen näkemykseni, joka toivottavasti selventää hieman tilannetta kryptovaluuttojen verotuksen osalta.

Lähtökohtana on vero-oikeudessa, että tulevaan verotukseen pitää pystyä varautumaan. Puhutaankin verotuksen ennokoitavuudesta, joka on yksi kantavista perusperiaatteista koko vero-oikeudessa. Tästä syystä verohallinto esimerkiksi ei voi päättää linjanmuutoksesta tai tiukentavasta linjasta yllättäen, koska verovelvolliselle tulee varata riittävästi aikaa tuleviin verotuksen muutoksiin.

Otetaan esimerkki:
Tavalliseen osake- tai rahastoihin sijoittavaan verrattuna kryptovaluuttoihin sijoittaneelta vaaditaan tavallista osakemarkkinaa enemmän tietämystä sijoitusmarkkinoista kuin verrattuna esimerkiksi tavalliselta osake- tai rahastosijoittajalta. Pitää tuntea, osata ja uskaltaa käyttää uutta teknologiaa sekä erilaisia kaupankäynti- ja rahansiirto- tai rahanvarastoimisalustoja. Pitää osata myös lukea volatiliteettiä sekä tuntea monesti reaalitalouden lisäksi jopa teknistä analyysiä, koska on kyse uudesta markkinasta ilman lopputuotteita sekä käyttää monesti sijoitusammattilaisten käyttämiä riskienhallintatoimintoja kuten tappiontasauksia, joita monet tavalliset sijoittajat eivät edes osaa käyttää. Sen lisäksi pitää tuntea lainsäädäntöä varsinkin verotuksen osalta sekä varautua muista markkinoista poiketen hyvinkin yllättäviin muutoksiin sijoituskentässä.

Kryptovaluuttoihin sijoittaneen on myös vaikeampi saada konsultaatiota, koska perinteiset toimijat eivät tunne kryptovaluuttoja riittävästi voidakseen niihin sijoittanutta auttaa. Esimerkiksi kuluttaja-asiamies ei voi kryptovaluuttojen kohdalla auttaa. Yksityiset pankkiiriliikkeet eivät nekään pysty neuvomaan. Hallinto ei sekään ole riittävän tietoinen kryptovaluuttoihin liittyvistä kysymyksistä, joten voi käydäkin niin, että kryptovaluuttoihin sijoittanut jääkin ongelmiensa kanssa yksi, jos hän ei osaa apua oikeasta lähteestä pyytää.

Kaikki tämä vaatii paljon aikaa ja syvällistä asiaan perehtymistä sekä vastuunottamista omista ratkaisuista sijoitusmarkkinoilla. Se myös tarkoittaa sitä, että kryptovaluuttoihin sijoittaneelta vaaditaan paljon ammattimaisempaa asennetta itse sijoittamiseen kuin esimerkiksi tavalliselta osake- tai rahastosijoittajalta. Riskejä tulee taas laskea omatoimisesti ennakkoon ja näiden riskien sietokynnyksen tulee niidenkin olla tavallista sijoittaa korkeammalla, koska kryptovaluuttamarkkinoilla on todella paljon yllättäviä riskejä, jotka voivat realisoitua lyhyessä hetkessä, joten niiltä tulee siis suojautua toimivalla riskienhallinnalla. Tavalliselta osake- tai rahastosijoittajalta ei taas vaadita läheskään vastaavanlaista tietämystä markkinoista kuin kryptovaluuttoihin sijoittaneelta. Kaikki tämä asioiden kryptomarkkinoiden selvittämiseen käytetty aika taas voi kestää jopa vuosia tai vähintään kuukausia, jos on aikaa perehtyä asiaan hyvin intensiivisesti. Aikaa tämä asioiden selvittäminen ja riskeihin varautuminen kuitenkin vie. Se on selvää.

Kaikki tämä taas tarkoittaa, että yllättäviin muutoksiin verotuksen osalta ei pysty varautumaan kovinkaan nopeasti. Sijotusstrategiat on tehty yleensä vuosiksi tai ainakin kuukausiksi eteenpäin, jolloin yllättävät muutokset verotuksessa aiheuttavat myös suuria muutoksia käytettyyn sijoitusstrategiaan. Sijotusstrategiaa ei taas voi muuttaa ihan tuosta vaan esimerkiksi yllättävän ja tiukentavan verotuspäätöksen johdosta, koska sijoittajan pitää myös voida ennakoida verotuksen tulevia linjauksia omassa strategiassaan mielellään vuosiksi eteenpäin. Jos yksi verohallinnon ohje romuttaa kryptovaluuttasijoittaja useamman vuoden aikana laatimat sijoitussuunnitelmat, kertoo se silloin verotuksen linjauksen yllätyksellisyydestä sekä ennoimattomuudesta, jolloin kryptovaluuttoihin sijoittanut ei ole voinut ennakoida tulevaa verotusta ja sitä kautta varautua siihen omassa sijoitusstrategiassaan. Voikin helposti käydä niin, että yhden ohjeen pakottamana kryptosijoittaja joutuu tekemään jopa alanvaihdon, koska toimintaedellytykset eivät enää mahdollista täysipainoista keskittymistä sijoittamiseen. Treidaajaa voi taas joutua vararikkoon ja sitä kautta taloudelliseen ahdinkoon, josta selviämiseen voi helposti mennä jopa kymmeniä vuosia. Tämä ei ole yhteiskunnallisestikaan toivottavaa.

Miten kryptovaluuttoihin sijoittanut olisi voinut mitenkään ennakoida verohallinnon tulevaa ohjetta virtuaalivaluuttoihin, joka julkaistiin 29.5.2018?
Kukaan kryptovaluuttoihin sijoittanut ei tietääkseni tiennyt tai heitä ei informoitu asiasta ennen 2018 päätös oli julkaistu. Edes lohkoketjuteknologiaa kehittäneistä tahoista kukaan ei ollut tietääkseni tietoinen kyseisestä ankaroituvasta vero-ohjeesta. Verohallinnon 2018 ohjetta ei siis voinut ennakoida etukäteen, vaan se tuli yllätyksenä kaikille.

Entäpä kirjoitettu laki sitten?
Vero-oikeudellisesti kyse on osaltaan VML 26 §:n, AVL 176 §:n ja OVML 6 §:n mukaisesta luottamuksensuojasta, joka tarkoittaa suomenkielellä, että verovelvollisen tulee voida luottaa veroviranomaisen toiminnan lainmukaisuuteen ja mm. siihen, että veroviranomainen noudattaa omaksumaansa tulkintalinjaa johdonmukaisesti ja siihen, että veroviranomainen ei muuta sitä takautuvasti. Jos kysymys on taas tulkintalinjaa ankaroittavasta muutoksesta, verotus tulisi toimittaa vanhan eli lievemmän tulkinnan mukaan. Edellytyksenä tähän on myös, että verovelvollinen saa luottamuksensuojaa. Verotusta ei siis voi muuttaa yllättäen ja ankaroittavaan suuntaan vaan etenkin kiristyvien linjausten kohdalla tulisi antaa sijoittajille aikaa varautua tuleviin muutoksiin.

Kuinka kryptovaluuttoihin sijoittanut olisi siis voinut tietää tulevista kiristyvistä verotuksen linjauksista?
Ei mitenkään. Sen mukaan kryptovaluuttoihin liittyvä verotus tulisi toimittaa aikaisemman vero-ohjeen mukaan, jos se katsotaan validiksi oikeuslähteeksi. Uutta, yllättävää ja ankarampaa uutta ohjetta 2018 ei siis näin ollen tulisi vielä käyttää. Sen sijaan tämä vanha vero-ohje, jota voisi puolestaan käyttää, voisi olla esimerkiksi 2013 vuoden ohjeistus virtuaalivaluuttojen verotukseen tai joku muu sopivampi oikeuslähde kuten esimerkiksi TVL:n ohje, mutta vuoden 2018 ohje on aivan liian yllättävä ja ankara aikaisempaan linjaan nähden, joten sen käyttäminen oikeusohjeena on todennäköisesti vielä aivan liian aikaista.

Näin ollen en siis ainakaan itse käyttäisi vuoden 2018 vero-ohjetta kuin aikaisintaan vuotta 2019 koskevaan verotukseen viitattavana oikeuslähteenä. Vuoden 2018 ohje on kyllä kokonaisuudessaan niin ristiriitainen, että sen käyttäminen lähteenä ylipäätään on hyvin arveluttavaa, mutta tähän aiheeseen palataan varmaan vielä myöhemmin.

Mutta toivottavasti tämä kirjoitus nyt helpotti ainakin hieman sitä tuskaa ja ahdistusta, jota näihin verotuksellisiin kysymyksiin on viime vuosien aikana liittynyt.

Ja kiitoksia, että maltoit lukea tämän kirjoituksen loppuun.

Hyvää alkanutta kevättä!

Henri Väkeväinen, lakiasiantuntija
opilakia.fi
Rosmerta Oy:n perustaja

Tavoitat minut myös Twitteristä, linkedinistä, google+:sta ja telegrammista omalla nimelläni tai yritkseni kautta facebookista opilakia-fb tai rosmerta Oy-fb.